LIIS4U: Solidari cu cei de lângă noi – 112 pentru Ucraina

 

Desemnat de către Uniunea Europeană drept Anul european pentru dezvoltare, anul 2015 oferă cetățenilor noi oportunități și demonstrează angajamentul Uniunii pentru eradicarea sărăciei globale. În acest context, în care Uniunea Europeană și-a propus informarea cetățenilor cu privire la politica de dezvoltare a Uniunii și a statelor membre, precum și stimularea implicării directe a cetățenilor în diferite acțiuni de solidarizare cu cei aflați în suferință, pentru a eradica sărăcia, Biroul de Informare al Parlamentului European în România organizează cea de-a VIII-a ediţie a concursului naţional pentru liceeni EUROSCOLA, provocarea lansată liceenilor în 2015 fiind aceea de a concepe și de a implementa un proiect de voluntariat cu tema ”Solidari cu cei de lângă noi”, care să cuprindă două module: proiectul propriu-zis (incluzând și efectul produs de implementarea sa) și un afiș creativ, de promovare a proiectului.

Înțelegând deopotrivă impactul pozitiv pe care îl au activitățile de voluntariat în formarea tinerilor, precum și necesitatea implicării active a tuturor cetățenilor în acțiuni ce pot contribui la dezvoltarea umanității și la eradicarea sărăciei la nivel global, Liceul Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” din Iaşi se înscrie în această competiţie cu un amplu proiect de voluntariat ce are în vedere o comunitate care se confruntă nu doar cu sărăcia, ci și cu o serie întreagă de probleme sensibile ce decurg din însuși statutul acestei comunități – refugiații ucrainieni aflați pe teritoriul României. Proiectul gândit de echipa LIIS4U (alcătuită din 24 de elevi ai liceului, coordonaţi de către doi profesori) se derulează în perioada 20 iunie 2015 – 9 octombrie 2015, pe durata a 112 zile în care elevii, împreună cu profesorii coordonatori și-au propus să se dedice unei serii de activități prin care să își arate solidaritatea față de această comunitate defavorizată și să responsabilizeze opinia publică în direcția implicării active a populației pentru a o sprijini. De asemenea, intenția și speranța echipei este aceea de a mobiliza opinia publică și instituțiile comunității locale în direcția continuării proiectului dincolo de competiția la care participă, prin organizarea ăn viitor de evenimente și activități similare și pentru refugiații din alte zone.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Echipa LIIS4U îşi propune ca prin proiectul Solidari cu cei de lângă noi – 112 pentru Ucraina să atingă următoarele obiective:

-să promoveze drepturile omului și respectarea acestora, precum și demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept ca valori intrinseci ale Uniunii Europene, atât pe plan intern, cât și extern.

-să informeze si să sensibilizeze cetățenii cu privire la cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii Europene și a statelor membre, stimulând implicarea directă a acestora în activități de eradicare a sărăciei la nivel global (prin spoturi publicitare, concursuri, dezbateri, activităţi culturale și sportive, activităţi de mobilizare a iniţiativei publice etc.)

-să promoveze în rândul cetățenilor o atitudine de responsabilitate și de solidaritate față de comunitățile defavorizate care se confruntă cu sărăcia, în mod special a comunităților de refugiați care se află pe teritoriul României și care provin din zone afectate de conflict (prin distribuirea de materiale informative, prin generarea de donații în scop caritbil, prin valorificarea diferitelor mijloace de transmitere a informaţiilor – site, pliante, documentare, reportaje, pagina FB, forum, bannere etc.)

-să elaboreze un sistem viabil și de durată de instrumente suport care să ofere sprijin concret persoanelor din comunități defavorizate provenind din zone geografice afectate de situații de conflict din țările lor, având ca efect pe termen lung diminuarea sărăciei.

-să realizeze un afiş original de promovare a proiectului de voluntariat, cu un mesaj relevant pentru tema propusă – Solidari cu cei de lângă noi.

COMPONENŢA ECHIPEI LIIS4U

Având în vedere numărul mare de elevi care și-au dorit să se implice în acest proiect de voluntariat cu care Liceul Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” se înscrie în competiţia EUROSCOLA 2015, membrii echipei LIIS4U au fost selectaţi în urma organizării unui concurs de dosare şi a unui interviu. Echipa are următoarea componenţă:

LIIS4U

Coordonatori:

Prof. Daniela Anghelescu

Prof. Anamaria Ghiban

Membrii echipei:

 1. Banu Denis- Andrei (9 C)
 2. Cămănaru Vlad-Ionuț (11B)
 3. Cărbune Vasile-Bogdan (10 F)
 4. Chirilă-Macovei Maria-Sânziana (9 B)
 5. Costea Daniel-Andrei (10 F)
 6. Dămoc Ioana-Beatrice (10 F)
 7. Filimon Raluca-Elena (9 C)
 8. Gliga Dumitru (10 F)
 9. Iacob Loredana (10 F)
 10. Iliescu Ioana (11 A)
 11. Lupu Gheorghe (10 A)
 12. Mocanu Emanuela-Andreea (10 F)
 13. Mucedu Georgeta-Iuliana (9 F)
 14. Munteanu Iulian (10 C)
 15. Patriche Oana-Georgiana (9 B)
 16. Prisacariu Clara-Andreea (10 A)
 17. Rusu Iulian-Daniel (9 C)
 18. Scoban Miruna-Adnana (9 A)
 19. Șerban Marius-Matei (10 A)
 20. Simion Andra (9 C)
 21. Stănoi Ștefania-Tatiana (9 B)
 22. Trincă Ioana-Alexandra (11 B)
 23. Turcuman Horia-Ionuț (9 C)
 24. Zaharia Bogdan-Constantin (10 F)

STADIILE PROIECTULUI

În vederea stabilirii și implementării activităţilor concrete ce urmează a fi derulate în cadrul proiectului de voluntariat, conform obiectivelor propuse, a avut loc o etapă preliminară, organizatorică, necesară în reușita oricărui proiect. Aceasta a inclus selectarea membrilor echipei de proiect, urmată de înfiinţarea unui grup de lucru pe Facebook în vederea unei comunicări cât mai eficiente între membri, precum și numeroase discuții pentru stabilirea unor puncte de reper importante pentru bunul mers al proiectului, precum :

-Delimitarea unei comunități defavorizate specifice pe care o are în vedere proiectul și stabilirea grupurilor-țintă;

-Stabilirea numelui echipei și a elementelor de identitate ale acesteia, formularea titlului proiectului , în concordanță cu tema propusă;

-Documentarea în legătură cu tema propusă, precum și în ceea ce privește comunitatea defavorizată aleasă;

-Stabilirea unor obiective particularizate ale proiectului de voluntariat, corelate cu obiectivele generale enunţate mai sus;

-Conceperea unei strategii de management eficient al proiectului;

-Propunerea unor activităţi concrete, ce urmează a fi derulate în vederea atingerii obiectivelor;

-Identificarea și atragerea unor parteneri în vederea organizării activităților și a obținerii rezultatelor preconizate;

-Propunerea unui buget minim necesar bunei desfăşurări a activităţilor propuse;

-Identificarea şi atragerea unor sponsori în vederea sprijinirii proiectului;

Calendarul implementării activităţilor propuse în cadrul proiectului de voluntariat

20.06.2015 – 27.06.2015 – Lansarea  oficială a proiectului în mediul online (pe site-ul liceului, în revista școlii și pe alte site-uri precum și prin intermediul unei pagini Facebook (care va fi  updatată zilnic, pe toată durata proiectului și va fi funcțională ulterior, în vederea oportunității continuării proiectului) ce va conţine atât informaţii la zi despre derularea activităților din cadrul proiectului, cât și alte informații utile în atingerea obiectivelor propuse.

27.06.2015-18.07.2015 – Realizarea şi lansarea unui site al proiectului, cu conținut complex, ce va fi updatat permanent, a unui forum de discuții și a unor aplicații web, precum și realizarea de unor materiale informative și de promovare tipărite (pliante flyere, bannere, mape, tricouri etc.).

18.07.2015 – 22.07.2015 – Realizarea afişului de promovare a proiectului (care va conţine elementele de identitate ale echipei, siglă, slogan etc.) în vederea unei promovări eficiente a activităților propuse.

22.07.2015 – 1.08.2015 – Realizarea unui spot publicitar și a unui film documentar cu impact social în vederea informării și a sensibilizării cetățenilor cu privire la necesitatea solidarității cu cei de lângă noi aflați în suferință şi difuzarea acestora pe canalele TV locale, pe Youtube, pe reţelele de socializare, pe site-ul şcolii, și în diferite locații din oraș și din alte localități.

1.08.2015 – 15.08.2015 – Organizarea unor activități culturale și sportive, având drept scop strângerea de fonduri pentru donații în scop caritabil, activități ce vor fi combinate cu o intensă campanie de informare și de sensibilizare a cetățenilor cu privire la problemele refugiaților, prin amplasare unor puncte de informare în diferite spații, precum și prin împărțirea de materiale informative.

15.08.2015 – 29.08.2015 – Vizitarea unor centre de refugiați și derularea unor activități în parteneriat cu aceste centre și cu școli din Ucraina, precum și cu instituții specializate ale statului, pentru a oferi sprijin persoanelor din cadrul comunității aflate în dificultate.

1.09.2015 – 12.09.2015 – Derularea unor activități de tip workshop în parteneriat cu ONG-uri , în care vor fi implicate persoane din cadrul comunităților defavorizate vizate de proiect;

12.09.2015 – 19.09.2015 – Organizarea unor flashmob-uri în locuri cheie ale oraşului, precum și a unui marș al solidarității, cu atragerea unui număr mare de participanţi;

19.09.2015 – 26.09.2015 – Organizarea unui concurs de desene pe asfalt și a unei expoziţii de desene şi fotografii pe tema ”Solidari cu cei de lângă noi” în care vor fi implicați atât elevi ai liceului, cât și elevi din școli partenere;

26.09.2015 – 1.10.2015 – Editarea unui număr special al revistei liceului, Joc Secund, dedicat proiectului de campanie, ce va conţine articole, reportaje, fotografii şi interviuri din campanie, precum și materiale realizate în cadrul workshopurilor din proiect.

1.10.2015 – 2.10.2015 – Organizarea unei dezbateri în cadrul căreia se vor disemina activităţile derulate în proiect si se vor discuta rezultatele implementării proiectului, precum și soluții privind oportunitatea continuării proiectului. La dezbatere vor participa elevi din școlile partenere, reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai instituţiilor partenere, precum și invitați speciali din Ucraina. Dezbaterea va fi urmată de un eveniment cultural organizat în scop caritabil.

În perioada 2.10.2015 – 9.10.2015  vor fi diseminate rezultatele proiectului în cadrul echipei de elevi care l-a realizat şi implementat, analizându-se posibilitățile reale de continuare a proiectului și efectele sale pe termen scurt și pe termen lung, impactul asupra contextului local. Tot în această perioadă se va întocmi şi se va expedia către Biroul de Informare al Parlamentului European în România dosarul proiectului alcătuit în conformitate cu cerințele impuse de participarea la competiția EUROSCOLA.

Share Button

Profesor de Limba și literatura română

Lasă un Răspuns

*